Radne podloge za 3D printere

Radne podloge za 3D printere

Radne podloge za 3D printere Osim odabira kvalitetnog 3D printera i filamenata, za uspješan 3D print važno je imati i odgovarajuću radnu podlogu. U nastavku vam donosimo kratak pregled svih trenutno dostupnih radnih podloga kako bismo vam olakšali cijeli proces...
Održavanje 3D printera

Održavanje 3D printera

Održavanje 3D printera Pravilno održavanje FDM/FFF 3D printera ključno je za njegov ispravan rad te što kvalitetniji 3D ispis. Kako bi tvoj 3D printer ispravno radio, treba obavljati rutinske preglede. Na taj način preveniraš moguće kvarove i oštećenja koji bi mogli...
Mlaznice za 3D printanje

Mlaznice za 3D printanje

Mlaznice za 3D printanje Prilikom pripreme kompletnog procesa za 3D print potrebno je provjeriti i definirati mnogo postavki te ispravno pripremiti 3D printer i uvjete rada. Mogli bi nabrojati mnoštvo postavki koje nam nude razni programi za pripremu 3D printanja...