Održavanje 3D printera

Održavanje 3D printera

Održavanje 3D printera Pravilno održavanje FDM/FFF 3D printera ključno je za njegov ispravan rad te što kvalitetniji 3D ispis. Kako bi tvoj 3D printer ispravno radio, treba obavljati rutinske preglede. Na taj način preveniraš moguće kvarove i oštećenja koji bi mogli...
Mlaznice za 3D printanje

Mlaznice za 3D printanje

Mlaznice za 3D printanje Prilikom pripreme kompletnog procesa za 3D print potrebno je provjeriti i definirati mnogo postavki te ispravno pripremiti 3D printer i uvjete rada. Mogli bi nabrojati mnoštvo postavki koje nam nude razni programi za pripremu 3D printanja...
Poteškoće s ekstruzijom materijala

Poteškoće s ekstruzijom materijala

Poteškoće s ekstruzijom materijala Poteškoće sa ekstruzijom materijala mogu se pojaviti u bilo kojem trenutku. Ovo su najčešći razlozi radi kojih nam se klijenti obraćaju za stručnu podršku ili servis. Bio početnik ili profesionalac, vrlo je velika vjerojatnost da ćeš...