Izračun ulaganja u profesionalni 3D printer

by lis 12, 2023Profesionalna primjena 3D printera

Ako ste se zainteresirani za 3D printanje kao proizvodnu metodu, znate li koje su njegove prednosti u odnosu na konvencionalnu proizvodnju? Također, ako se upravo odlučujete na kupnju vlastitog 3D printera, vjerojatno želite što točniji izračun ulaganja te povrat svoje investicije u najkraćem mogućem roku. Ovaj blog sadrži važne informacije koje će vam pomoći na tom putu.

Ukratko ćemo navesti par ključnih točaka koje se tiču isplativosti 3D printanja polimera u odnosu na konvencionalne proizvodne metode (metode proizvodnje koje su ustaljene i uobičajene već dugi niz godina), a od kojih je svima najviše poznato injekcijsko prešanje plastike (tzv. brizganje). Dolje je prikaz jednog takvog sustava za masovnu proizvodnju komada od plastike.

injekcijsko prešanje plastike

Izvor slike: znanstveni rad, portal Hrčak.srce.hr

Javite nam se za izračun amortizacije ulaganja u profesionalni 3D printer.

Zašto koristiti 3D printer, a ne konvencionalnu proizvodnju?

 

1. Mogućnost veće fleksibilnosti u proizvodnji prototipa

3D printanje poznato je po svojoj brzini i isplativosti prilikom proizvodnje prototipa. Korištenjem tehnologija 3D ispisa, iterativni krug razvoja proizvoda može biti do 90% jeftiniji i brži u usporedbi s onima koji se provode korištenjem konvencionalnih proizvodnih metoda. Zato je vrlo česta namjena 3D printera pri razvoju i plasiranju novih proizvoda.

2. Niži troškovi pripreme proizvodnog procesa 

Pri korištenju tehnologije 3D ispisa nema značajnih troškova pripreme i potrebni dijelovi se mogu proizvesti izravno iz digitalnog modela. U slučaju odabira neke od tehnologija 3D printanja, primjerice, nije potrebno izrađivati kalupe, što je značajna prednost u upravljanju troškovima proizvodnje. Prikaz jednostavnosti proizvodnje komada 3D printerom.

od 3D modela do gotovog objekta

3D print se odvija direktno iz digitalnog 3D modela. Izvor: Fabacademy.org

3. Znatno kraće vrijeme izlaska proizvoda na tržište 

Pokretanje proizvodnje korištenjem konvencionalne metode injekcijskog prešanja zahtijeva u prosjeku 30 do 60 dana da se dobiju prvi dijelovi, zbog nužnosti za proizvodnjom kalupa. Kod korištenja tehnologija 3D printanja nema ništa od navedenih troškova. Prvi dijelovi mogu biti gotovi već sljedeći dan, a gotove serije proizvoda u roku par tjedana. 

4. Modifikacija dijelova u procesu proizvodnje

Prilikom korištenja tehnologija 3D printanja moguće su brze reakcije i modificiranje dijelova u hodu. Također, ako vam treba nekoliko vrsta pozicija, 3D printer je idealno rješenje za vas. Izradom kalupa možete proizvesti samo jednu poziciju, a 3D printanjem neograničen broj! Veća fleksibilnost proizvodnog procesa jedna je od glavnih prednosti tehnologije 3D ispisa jer omogućava znatno širi spektar namjena 3D printanih komada.

5. Cijena po proizvedenom komadu

Injekcijsko prešanje (brizganje), na primjer, zahtijeva masovnu proizvodnju kako bi se pokrili opći troškovi alata, montaže i proizvodnje komada. Čak i obični kalup može koštati tisuće eura, stoga proizvodne serije moraju biti velike kako bi jedinični troškovi proizvedenih dijelova bili racionalni. To povećava rizik za korisnika ili kupca kada se radi o dijelovima male količine i stvara troškove upravljanja zalihama. 3D printanjem možete izrađivati male do srednje serije proizvoda sa znatno manjim rizikom te istom jediničnom cijenom komada.

cost per part 3D printing

Konvencionalna proizvodnja naspram proizvodnje 3D printanjem – Cijena po komadu obzirom na količinu proizvedenih komada. Izvor: miniFactory.fi

6. Veća sloboda dizajna i manje otpada pri proizvodnji 

Tehnologije 3D printanja omogućuju znatno veću slobodu dizajna jer komad nastaje praktički “iz ničega”, slojevitim dodavanjem materijala u procesu proizvodnje. To omogućuje i znatno manji otpad materijala, u odnosu na svima dobro poznatu CNC metodu proizvodnje odvajanjem materijala ili u odnosu na neke druge učestalije metode proizvodnje. To u konačnici smanjuje cijenu proizvedenog komada tehnologijama 3D printanja. 

7. Proizvodnja rezervnih dijelova prema potrebi

3D printanje omogućuje znatno efikasnije upravljanje zalihama, za razliku od injekcijskog prešanja komada. Ono omogućuje proizvodnju zamjenskih dijelova izravno na zahtjev, tamo gdje su potrebni. Na taj način otvoreno je novo poglavlje u proizvodnji rezervnih dijelova.

držač senzora 3D printani

3D printani nosač senzora, rađen za željezničku industriju u ULTEM AM9085F materijalu. Izvor: miniFactory.fi

Sada kada ste upoznati sa glavnim prednostima korištenja tehnologija 3D printanja, na tragu ste toga da 3D printanje može biti kvalitetno rješenje vaših proizvodnih potreba. Međutim, kupnja i implementacija 3D printera u vaš proizvodni pogon zahtjeva niz provjerenih informacija od kojih su najbitnije one financijske prirode. Upravo iz tog razloga odlučili smo napisati ovaj blog!

Izračun ulaganja u kupnju profesionalnog 3D printera

 

Kompletan izračun povrata na investiciju (ROI) za kupnju 3D printera može biti izazovan. Uz stroj ponekad dolaze i dodatni operativni troškovi poput: potrošnih rezervnih dijelova, potrošnog materijala, servisnih paketa održavanja, produljenja jamstva i naknadna za licenciranje.

U ovom blogu ćemo govoriti o izračunu ulaganja u kupnju 3D printera profesionalne ili industrijske namjene obzirom na njihovu primjenjivost za vaše proizvodne potrebe. Kako je ponuda 3D printera široka, iznos investicije samog stroja može biti od 3000 eur do 75 000 eur uz koji dolaze dodatni troškovi ovisno o kompleksnosti stroja i vaše proizvodnje 3D printanjem.

FDM/FFF 3D printeri koje mi koristimo u proizvodnji te koje preporučujemo i prodajemo koriste “Open filament system” koji vam omogućuje korištenje filamenta raznih proizvođača bez dodatnih troškova. Na taj način možete ostvariti značajnu uštedu pri proizvodnji 3D printanjem!

open filament system

Open filament system znatno može smanjiti troškove vaše proizvodnje. Izvor: BCN3D Technologies

Podjela na kapitalne i operativne izdatke

 

Troškovi ulaganja u profesionalni 3D printer dijele se na dvije vrste: kapitalne izdatke koji se tiču kupnje, nadogradnje i servisa sustava za 3D printanje te operativne izdatke koji se odnose na rad 3D printera te sam proces proizvodnje 3D printanjem.

 

Kapitalni izdaci – CAPEX

 

Kapitalni izdaci obuhvaćaju određivanje troška nabave 3D printera profesionalne namjene, potrebnog softvera, “slicer” programa, te opreme za naknadnu obradu. “Slicer program” za pripremu 3D modela, koji dolazi sa 3D printerom, najčešće je već uključen u cijenu. Ovi su troškovi fiksni bez obzira na to je li vaš uređaj u stanju mirovanja ili radi.

Evo pojedinosti o navedenim troškovima:

 

Cijena Hardvera – jedinični trošak kupnje FDM 3D printera zajedno s opremom i instalacijom.

                               (uvodna edukacija i instalacija uključene su u cijenu 3D printera)

Cijena Softvera – softver za upravljanje 3D printerom i licenca za “slicer” softver.

                              (oboje je uključeno u cijenu 3D printera)

Servis stroja – uz kupnju strojeva, pružamo godišnje pakete servisnog održavanja, kojima osiguravamo kontinuiran rad strojeva pružajući vam prioritetnu podršku, rezervne dijelove, izlaske na teren, te mogućnost kompletnog osiguranja Vaše proizvodnje. 

Početna zaliha materijala i nadogradnja 3D printera – ovise o tome koju razinu izvedbe 3D printera želite kupiti te koju količinu materijala želite nabaviti za početak proizvodnje 3D printerom. 

Trening i edukacija – ako se tehnologija 3D printanja implementira po prvi puta u Vašu tvrtku, inicijalna edukacija za Vaše inženjere prilikom implementacije 3D printera je osigurana. Dok kod složenih sustava za industrijsko 3D printanje (npr. miniFactory) potrebno je proći poseban trening rada na uređaju koji se zasebno formira, naplaćuje te održava.

Oprema za prethodnu i naknadnu obradu – trošak za funkcionalne preinake kao što su sušilice filamenata ili pak strojeva za postobradu (posebice kod SLS i MSLA 3D printera).

sušilica filamenta

Sušilica filamenta korisna za FDM/FFF 3D printere.

was and cure uređaj

Uređaj za naknadnu obradu koristan za MSLA 3D printere.

Godine amortizacije rada 3D printera

 

Osim navedenih varijabli važno je navesti vrijeme eksploatacije, odnosno Godine amortizacije rada 3D printera. Navedena varijabla ne spada pod Kapitalne izdatke već dobiveni zbroj svih Kapitalnih izdataka podijelite sa procjenjenim Godinama amortizacije rada 3D printera kako bi izračunali trošak na godišnjoj razini. 

 

Operativni izdaci – OPEX

 

Nakon što ste odredili početan kapital i podijelili ga sa godinama amortizacije, vaš sljedeći korak je procijeniti troškove rada i održavanja 3D printera. Imajte na umu da su većina operativnih troškova varijabilni troškovi koji ovise o vašoj planiranoj stopi proizvodnje 3D printanjem. 

 

Pod ove troškove spadaju sljedeće kategorije:

 

Potrošni materijali – cijena filamenata koje koristite za 3D printanje. Oni mogu biti od proizvođača 3D printera ili dobavljača treće strane. Kupnjom 3D printera koji ima “Open filament system” možete koristiti filament proizvođača po vašem izboru te smanjiti troškove.

Rad 3D printera – potrošnja električne energije za vrijeme rada 3D printera.

Rad operatera  –  vrijeme pripreme stroja za 3D printanje, čišćenje, uklanjanje “support” materijala te naknadna ručna obrada izrađenih 3D printeva. 

Potrošna sredstva korištena u procesu 3D printanja – trošak dodatnih hotend-ova, radnih ploča, ljepila, maziva te potrošnog materijala nakon procesa 3D printanja.

Održavanje 3D printera – troškovi periodičnih zamjena potrošnih dijelova.

Troškovi prostora u kojem se odvija proizvodnja 3D printanjem – prilikom korištenja FDM/FFF 3D printera ti troškovi su znatno manji u odnosu na druge tehnologije 3D ispisa.

3D printer production line

Primjer proizvodnog pogona sa farmom 3D printera. Izvor: BCN3D Technologies.

Formula za izračun ulaganja u profesionalni 3D printer

 

Kako bi jednostavnije izračunali ulaganja u željeni 3D printer napravili smo za vas formulu pomoću koje možete izračunati troškove ulaganja u 3D printer na godišnjoj razini. 

Ukupni trošak vlasništva 3D printera može se izračunati na godišnjoj razini pomoću sljedeće jednadžbe s početnim kapitalnim izdacima (CAPEX) i operativnim izdacima (OPEX).

izračun ulaganja u 3D printer

Nakon što dobijete izračun troškova ulaganja u 3D printer, vrlo jednostavno možete izračunati i trošak po 3D printanom komadu.

trošak po 3D printanom komadu

Povrat na investiciju u 3D printer (ROI)

 

Sada kad smo izračunali troškove ulaganja u 3D printer vrijeme je da se posvetimo i Povratu na uloženu investiciju. U konačnici, cilj kupnje profesionalnog 3D printera je ZARADA.

Kompletan povrat sredstava na uloženu investiciju (ROI), prije kupnje 3D printera profesionalne namjene, možemo izračunati ovisno o vašoj planiranoj godišnjoj stopi proizvodnje 3D printanjem. On ovisi o količini, vrsti te cijeni proizvoda koje imate namjeru plasirati na tržište.

Naši stručnjaci napraviti će vam izračun ulaganja prilagođen potrebama vašeg poslovnog modela.

Zaključak

 

Naše višegodišnje poslovanje uključuje uslugu profesionalnog 3D ispisa, za koju koristimo liniju 3D printera profesionalne i industrijske namjene. Svaki naš 3D printer prošao je temeljiti izračun ulaganja, kao i temeljiti izračun povrata na uloženu investiciju, te nam ostvaruje željeni profit.

Nemojte srljati u nabavku profesionalnog 3D printera, javite nam se i napravit ćemo za vas besplatan Izračun ulaganja u profesionalni 3D printer kao i Povrat na uloženu investiciju.

Svi 3D printeri za koje smo zastupnici i koje imamo u ponudi prošli su procjenu uloženog i dobivenog. Javite nam se na info@3dprintaj.com ili na broj telefona +385 95 514 2570

Veselimo se mogućoj suradnji! Vaš 3DPrintaj tim.

 

Korištena literatura:

https://minifactory.fi/conventional-manufacturing-vs-3d-printing/

https://www.aon3d.com/applications/total-cost-of-ownership/

Ultimaker white paper – The total cost of ownership

powered by

Mikrotvornica je tehnološka tvrtka specijalizirana za aditivne tehnologije.

OIB: 11632409972
MBS: 081129419
Trgovački sud u Zagrebu

Žiro račun (PBZ d.d.) IBAN:
HR9323400091110899688

Ponosni član Zagrebačkog inovacijskog centra

Kontakt

Ponedjeljak – Petak
09:00 – 17:00

Avenija Većeslava Holjevca 40
HR-10000 Zagreb, Hrvatska

+385 95 514 2570
info@3dprintaj.com

Prati nas

Načini plaćanja

Jednokratno: MasterCard®, Maestro®, Visa, Diners, bankovni transfer, virman, pouzećem.

Obročno (od 2 do 12 obroka za narudžbe veće od 1000 kn) : 1. Diners 2. Mastercard, Maestro, Visa Mbnet grupacije 3. Maestro, Visa tekućeg računa PBZ d.d. 4. Kreditne i poslovne kartice izdavatelja PBZ card d.o.o.

         

Brzo plaćanje QR kodom pomoću pametne KEKS PAY opcije Erste banke.