Pravila Privatnosti

Molimo Vas da pažljivo pročitate ova pravila kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. Također pažljivo pročitajte i uvjete korištenja naših internet stranica.

Pravila privatnosti objašnjavaju kako Mikrotvornica d.o.o. (dalje u tekstu:”3DPrintaj”) obrađuje Vaše osobne podatke. 3DPrintaj ulaže velike napore kako bi Vaše osobne podatke zaštitili i obradili u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Molimo Vas da pažljivo pročitate ova pravila kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti.

3DPrintaj je voditelj obrade Vaših osobnih podataka a naš službenik ovlašten kao Voditelj zbirke osobnih podataka je Marija Košir i možete ju kontaktirati putem e-maila: privatnost@3dprintaj.com

 

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva. Na primjer; kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge koje nudimo, kada nas kontaktirate, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama.

Osobne podatke prikupljamo izravno od Vas, kada naručite određene proizvode i/ili usluge, ispunite određeni obrazac.

 

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što je e-mail adresa. Prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca.

 

Vaša prava su slijedeća:

Pravo na pristup:

Imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te pristup tim osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak:

Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”):

Imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati Vaše osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade:

Imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom slučaju ćemo odgovarajuće podatke označiti kako bi mogli biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor:

Imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenošenje podataka:

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedno ili više od gore navedenih prava, slobodno nas kontaktirajte na e-mail privatnost@3dprintaj.com .

Ako niste zadovoljni kako smo obrađujemo Vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci za gore navedene svrhe biti će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što 3DPrintaj razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljenji ili obrađeni. 3DPrintaj će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje 3DPrintaj na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivati ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.  3DPrintaj će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

 

Primatelji osobnih podataka

Uz navedeno, Vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji pružaju usluge u ime 3DPrintaj. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema važećim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za 3DPrintaj mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

 

Korištenje Kolačića

Zadržati ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumijeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.

Kako bi održavali našu web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, 3DPrintaj koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Uvjeti korištenja

Registracija korisnika

Registracijom korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom usluga. Ne dajte svoje podatke drugima, čuvajte ih na sigurnom mjestu, za njihov gubitak ili neovlašteno korištenje sami ste odgovorni.

Sadržaj i usluge, prava promjene

3DPrintaj ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim internet stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup internet stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu. Sve informacije dostupne na internet stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih internet stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne. Informacije koje 3DPrintaj objavljuje na ovim internet stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, 3DPrintaj ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim internet stranicama. 3DPrintaj ne jamči, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na internet stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja, 3DPrintaj neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama. U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom, koji će biti u mogućnosti dati savjet posebno prilagođen vašoj konkretnoj situaciji. Molimo Vas da primite na znanje da 3DPrintaj može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim internet stranicama. Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom te 3DPrintaj ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo koristiti ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primjerice razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama. Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica 3DPrintaj, pojedinačnih elemenata internet stranica, dizajna logotipa 3DPrintaj bez izričitog pismenog odobrenja. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano uz ove Pravne uvjete korištenja internet stranica 3DPrintaj, slobodno nam se obratite.

Obveze korisnika

Korisnicima nije dopušteno:

  1. objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, pornografski, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način koji mi procijenimo neprimjerenim
  2. objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,
  3. lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
  4. manipuliranje informacijama u svrhu skrivanja porijekla sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem ovoga portala,
  5. objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
  6. objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja,
  7. svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke,
  8. korištenje, na bilo koji način, 3DPrintaj stranica za slanje komercijalnih priopćenja (spam)
  9. prikupljanje, čuvanje i objavljivanje bilo čijih osobnih podataka: drugih posjetitelja i korisnika portala ili bilo koga tko ne koristi usluge 3DPrintaj weba.

Sadržaj koji smatramo nepodobnim ili ne odgovara uzvjetima korištenja bit će izbrisan, a korisnički račun registriranog korisnika ćemo bez prethodne ukinuti kršenja uvjeta korištenja.

Linkovi na druge web stranice i sadržaji dobiveni od korisnika

Kako nemamo nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama na drugim Internet stranicama koje su linkane u tekstovima na našem webu, a koje su postavljene od uredništva i autora 3DPrintaj platforme, ili od strane korisnika foruma, u potpunosti se odričemo svake odgovornosti vezane uz sadržaj na tuđim stranicama čiji sadržaj ne stvaramo. Ne odgovaramo za sadržaj stranica oglašivača na portalu te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem.. Kod sadržaja koji razmjenjuju korisnici ne možemo garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. Sadržaj koji krši pravne propise RH ili narušava ugled portala bit će uklonjen bez prethodne obavijesti. Nismo ni na koji način odgovorni za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koji su nastali zbog korištenja ovih stranica portala. Sadržaj koji objavljuju korisnici povremeno ili stalno možemo koristi u promotivne svrhe.

Ukidanje i zabrana korisničkog računa

3DPrintaj ima pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave i objašnjenja, ne snosimo odgovornost za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i usluga.

powered by

Mikrotvornica je tehnološka tvrtka specijalizirana za aditivne tehnologije.

OIB: 11632409972
MBS: 081129419
Trgovački sud u Zagrebu

Žiro račun (PBZ d.d.) IBAN:
HR9323400091110899688

Ponosni član Zagrebačkog inovacijskog centra

Kontakt

Ponedjeljak - Petak
09:00 - 17:00

Avenija Većeslava Holjevca 40
HR-10000 Zagreb, Hrvatska

+385 95 514 2570
info@3dprintaj.com

Prati nas

Načini plaćanja

Jednokratno: MasterCard®, Maestro®, Visa, Diners, bankovni transfer, virman, pouzećem.

Obročno (od 2 do 12 obroka za narudžbe veće od 135 €) : 1. Diners 2. Mastercard, Maestro, Visa Mbnet grupacije 3. Maestro, Visa tekućeg računa PBZ d.d. 4. Kreditne i poslovne kartice izdavatelja PBZ card d.o.o.

         

Brzo plaćanje QR kodom pomoću pametne KEKS PAY opcije Erste banke.