IZJAVA

 

Mikrotvornica j.d.o.o. vrlo ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka i ulaže velike napore kako bi Vaši osobni podaci bili, u skladu sa zakonom, čuvani i obrađeni. Kako bi na obostrano zadovoljstvo mogli nesmetano surađivati a s obzirom na Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Opću uredbu o zaštiti podataka (SL EU L119) koji su na snazi od 25.05.2018. godine dužni smo Vas zamoliti da nam date privolu za korištenje Vaših osobnih podataka. Molimo Vas da prvo pažljivo pročitate Pravila Privatnosti tvrtke Mikrotvornica j.d.o.o. kako biste se s njima upoznali. Također pročitajte tekst IZJAVE i ispunite je i dajte Vaš pristanak za prikupljanje, čuvanje i obradu Vaših osobnih podataka.

Potvrdite da ste pročitali naša Pravila Privatnosti.

Ovim putem ja, gore naveden/a imenom i prezimenom dajem izjavu da za potrebe društva Mikrotvornica j.d.o.o. , OIB11632409972, sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Društvo) a sve sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) (u daljnjem tekstu: Zakon) kojom:

a u slijedeće svrhe:

- dajem privolu Društvu da može poduzimati sve radnje vezano uz obradu mojih Osobnih podataka, a što uključuje pravo Društva na prikupljanje, spremanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva, kao i članova grupe kojoj Društvo pripada (i/ili povezanih društava) u zemlji i inozemstvu, a vezano uz Svrhu iz prethodnog stavka;

- izjavljujem da sam potpuno, jasno i razumljivo, informiran/a o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, o Svrsi obrade koju su osobni podaci namijenjeni, o pravu na pristup podacima, ispravku netočnih podataka koji se na mene odnose, o primateljima osobnih podataka, kao i radi li se o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka te mogućim posljedicama uskrate davanja podataka;

- potvrđujem da sam obaviješten/a i da mi je detaljno pojašnjena namjera korištenja osobnih podataka u svrhe iz stavka 1. ove Izjave kao i moje pravo da se predmetnoj obradi usprotivim te da ova Izjava predstavlja izričitu privolu sukladno važećim zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka te da je uporaba mojih osobnih podataka dozvoljena na opisani način i u zadanom opsegu.